1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

01. 11. 2014

Koná se dne 4. 11. 2014 od 15 hodin ve velké zasedací síni radnice, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, 1. patro, číslo dveří 126.

1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Program:

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
1. Pravidla pro jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části
2. Návrh na volbu předsedy a členů výboru volebního pro volební období 2014 - 2018
3. Stanovení počtu členů Rady městské části a uvolněných členů
4. Volební řád pro volbu uvolněných členů Zastupitelstva městské části a členů Rady městské části na volební období 2014 - 2018
5. Volba starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části
6. Volba zástupců starosty městské části, uvolněných členů Zastupitelstva městské části
7. Volba dalších členů Rady městské části
8. Pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43, pro volební období 2014 - 2018
9. Zřízení Výborů Zastupitelstva městské části - Výboru finančního a výboru kontrolního
10. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí daru pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
11. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části