Hledáme pravicové voliče

09. 10. 2014

Hledáme příznivce odpovědné a slušné politiky, jejíž základem je snaha o vyrovnaný rozpočet a efektivní hospodaření MČ Praha 3. Hledáme pravicové voliče na Vinohradech, Žižkově či Jarově. 

Hledáme pravicové voliče

Rozpočet

Jeden z hlavních cílů Svobodných je změna současných schodkových rozpočtů na rozpočet vyrovnaný. Prosazujeme dokončení privatizace bytového fondu a zahájení privatizace SMP Praha 3. Na výdajové straně chceme rovněž ušetřit i na chodu Úřadu a omezit současnou dotační a grantovou politiku.
 

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Svobodní prosazují rozumnou úpravu náměstí Jiřího z Poděbrad, ne megalomanskou revitalizaci. Návrh MCA architektů mění většinu zelených ploch v dlažbu, cena opravy náměstí dle návrhu je značně vysoká a počítá s likvidací oblíbené kašny a výdechu vzduchotechniky metra. S tímto návrhem tedy nesouhlasíme nejen z ekonomických důvodů, ale i s ohledem na vzhled náměstí, který je svým způsobem unikátní. Navrhujeme tudíž opravit povrchy komunikací, odstranit současné nevzhledné keře a realizovat nové přechody u metra.

Nákladové nádraží

Městská část by měla podnikat pouze takové kroky, které ji přísluší jako standardnímu účastníku územního či stavebního řízení. Pozemky jsou v rukách soukromých vlastníků a Svobodní ctí právo na nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Svobodní rozhodně nesouhlasí s případným odkupem pozemků ze strany městské části za stovky milionů korun. 

Farmářské trhy

Svobodní přichází s konceptem změny současného tržního řádu, který by umožnil lidem snáze prodávat své výrobky na veřejném prostranství. Farmářské trhy by tak mohly vznikat spontánně na území celé naší městské části dle potřeb obyvatel. Za problematický jev vnímáme v dnešní době nedostatečný počet odpadkových košů a nádob v okolí farmářského tržiště. Během dne se tak na náměstí Jiřího z Poděbrad povalují a polétávají odpadky, což není nejlepší vizitka naší čtvrti.

Byty městské části

Městská část by měla vlastnit jen omezený počet bytů a to pro případ ubytování lidí v tíživých situacích nezaviněné nouze (evakuovaní lidé např. z důvodu požáru či výbuchu plynu v domě). Zásadně odmítáme koncept roztroušeného sociálního bytového fondu, který začalo uplatňovat současné vedení radnice. V důsledku této myslné politiky dochází k implementování nepřizpůsobivých rodin do domů SVJ a pro majitele řádně koupených bytů tím nastává mnohdy neřešitelný problém se soužitím.