"Nekonečná žižkovská panelstory"

28. 07. 2015

... je článek, který uveřejnily Žižkovské listy a který se věnuje plánované revitalizaci a následné privatizaci panelových domů na dolním Žižkově.
Zde k nahlédnutí jeho plné znění: http://www.zizkovskelisty.cz/aktuality-horni-carousel/nekonecna-zizkovska-panelstory

"Nekonečná žižkovská panelstory"

V rámci přípravy článku jsem byl autorem panem Kalousem požádán o názor formou třech dotazů.:

Žižkovské listy připravují rozsáhlý materiál s pracovním názvem "Žižkovská panelstory," který se bude týkat plánované regenerace panelových domů v oblasti Žižkova. Dovolujeme si Vás oslovit se třemi otázkami, které se řešení tohoto "dědictví" z minulé éry týkají:
 
1. Praha 3 oznámila svůj úmysl panelové domy na dolním Žižkově regenerovat před privatizací. Souhlasíte s tímto plánem, rozsahem plánovaných oprav a časovým harmonogramem?

Myslím, že málokteré místo na Žižkově je tak zanedbané a má tak neradostný stav a podobu jako právě panelové domy v okolí Roháčova, Ostromečská, Blahoslavova, Žerotínova, Českobratrská… Místo i domy dobře znám a je objektivním zhodnocením, že do nich nebylo dlouhodobě investováno.

Je zřejmé, že většina velkých investic, spojená s rekonstrukcí společných částí budov zůstane na řešení pro budoucí SVJ. U mnoha domů bude možná nutné uvažovat o rekonstrukci všech vnitřních rozvodů, střechy, výtahů, chodeb, oken či jiných společných částí domů.

Radnicí připravovaná rekonstrukce předmětných panelových domů, tak jak byla představena, má tedy za cíl „pouze“ revitalizaci exteriérů těchto domů a právě takováto investice je pro nás takto akceptovatelná. Pokud bych si vypůjčil princip z komunálních zásad Svobodných, pak „Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích“. Dle mého názoru jsou fasády domu městské části součástí veřejného prostoru a radnice se může podílet na jejich úpravě. Je totiž myslím oprávněná obava, že by úprava vnějších fasád byla v prioritách budoucích SVJ na posledních místech a zanedbané paneláky by dále hyzdily okolí. Záměr radnice tak vnímám jako šanci vytvořit ucelený vzhled panelových domů, který bude urbanisticky zapadat do prostředí Žižkova.


2. Měla by radnice investovat veřejné prostředky do nemovitostí, kterých se zbavuje? Hrozí podle Vás v případě, že regenerace neproběhnou, ghettizace těchto nemovitostí po privatizaci?

Pokud bych se koukal na věc striktní optikou principů, ze kterých vychází Svobodní v komunální politice, a nehleděl na další souvislosti, tak bych mohl obecně označit investice do domů před privatizací za neobhajitelné.

Za nejproblematičtější investici tohoto druhu v minulosti lze asi oprávněně považovat rekonstrukce panelových domů v ulici Lupáčova, kde se zdá evidentní, že se o smysluplné investování obecních prostředků nejednalo, jak z hlediska účelu, tak i z hlediska objemu peněz.

Nicméně plánovanou revitalizaci exteriéru domů u Roháčovy ulice považuji za značně odlišný případ a právě při znalosti konkrétní situace těch předmětných panelových domů, historického přístupu Prahy 3 a omezenému rozsahu plánované revitalizace lze se záměrem souhlasit.

Obecně můžeme ještě připomenout, že nějaká, minimálně dílčí, rekonstrukce domů před privatizací probíhala z historického hlediska u většiny domů na Praze 3. Tím samozřejmě nelze automaticky obhajovat nějaké obdobné investice v současnosti a budoucnu, ale pouze konstatuji tu historickou praxi, že nějaký „předprivatizační renovační benefit“ obdrželo hodně domů zařazených do privatizace. A i soukromé domy mohou žádat o příspěvek z fondu obnovy a rozvoje na úpravu plášťů budov.

Dílčí ghettizace domů a míst, o kterým mluvíme, myslím již proběhla a byla ovlivněna konceptem podporovaného (sociálního) bydlení a pravidly i praxí, jak byly byty přidělovány. Faktor zda se budou vnější části domů regenerovat či ne tyto věci myslím výrazně neovlivní. Zásadně to však bohužel může ovlivnit naše vláda připravovaným zákonem o sociálních bytech, podle něhož by pět procent bytů ve městech mělo být určeno jako sociálních. Pokud by měl zvítězit tento socialistický myšlenkový proud, který útočí na svobodu obcí, pak by to eskalace problému a nějaké ghettizace byla.

3. Většina urbanistů se shoduje, že panelové komplexy, které v oblastech historického Žižkova vznikly v rámci tzv. plánu Asanace Žižkova, jsou urbanistickým vředem historické části Prahy 3. Existuje podle Vás reálná cesta řešení, než kosmetické "zhojení" regenerací?

Panelové komplexy lze asi oprávněně nazvat urbanistickým vředem. Zároveň jsou prostě dokladem doby a vizitkou komunistické architektury. Neradostnou a nelíbivou, nicméně potenciální úvahy o jejich odstranění jsou utopické. Myslím tedy, že revitalizace exteriérů těchto domů je nejvhodnějším řešením současnosti. Můžeme být smutní, že asanace Žižkova byla kdysi započata, ale také se radovat, že zdaleka nezničila vše co bylo plánováno.