Radniční noviny, březen 2015

02. 03. 2015

O pozitivním vlivu Svobodných na činnost výborů zastupitelstva a komisí rady píše v březnovém čísle Radničních novin náš zastupitel Mojmír Mikuláš

Radniční noviny, březen 2015