Radniční noviny, červenec - srpen 2015

27. 06. 2015

Příspěvek zastupitele Mojmíra Mikuláše do prázdninových radničních novin má komunální přesah a reaguje na situaci v Evropě těchto dní, která může výrazným způsobem ovlivnit naší budoucnost..

Radniční noviny, červenec - srpen 2015