„Styďte se, děláte tady z toho cirkus“

19. 10. 2016

Svobodné ohlédnutí za mimořádným zastupitelstvem dne 14.10

„Styďte se, děláte tady z toho cirkus“

„Styďte se, děláte tady z toho cirkus“, to byla zhruba slova mého kolegy Tomáše Štampacha, která adresoval zastupitelům za ŽnS při páteční mimořádné schůzi Zastupitelstva městské části. Ta měla dle schváleného programu jediný obsahový bod, kterým bylo projednání petice „Nechte Kemp Davidu Renzovi“. K tomu se překvapivě nedostavil ani jeden z petentů (!) a ani samotný pan Renza (!), o jehož osudu ve vztahu k provozu „campu“ se mělo jednat. Tato skutečnost vyvolala oprávněný údiv všech (např. i kolegy Popova) střízlivě uvažujících zastupitelů.
Ač petice byla občanská a oficiálně tedy nepolitická, tak vazba na Stranu zelených a ŽnS zde byla myslím nezpochybnitelná. Právě ŽnS nás silou svých 12 zastupitelů (dvanáct díky přeběhlici z Top 09 Škapové) svolalo na předmětnou mimořádnou schůzi s cílem zvrátit výsledky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření nájemní smlouvy předmětného pozemku „campu“. S určitou nadsázkou lze říct, že ŽnS v čele s režisérem Stropnickým chtělo předvést tradiční zastupitelské „divadlo“, ale nedorazil mu na něj ani jeden „herec“.
K situaci se tak obsáhle vyjádřil pouze ředitel SARAP Václav Bartásek. Z mého pohledu si svůj postup v případu obhájil. Nicméně z jeho projevu by z pohledu Svobodných neměla dvě vyjádření zůstat zapomenuta:

1) Pan ředitel uvedl, že v mnohaleté minulosti docházelo v rozporu s péčí řádného hospodáře k netransparentnímu uzavírání pro Prahu 3 nevýhodných smluv a také k umístění „černých staveb“ na pozemku. Je tedy žádoucí se teď ptát také po politické odpovědnosti za tento stav.

2) Pan ředitel také konstatoval, že zastupitel za Stranu zelených Ondřej Rut kontaktoval pana Bartáska a před transparentním výběrovým řízením loboval za uzavření nájemní smlouvy pouze s jedním konkrétním nájemcem. Je opět myslím legitimní se ptát, zda tento jeho postup není v rozporu se slibem zastupitele a zájmy Prahy 3.