Proč Svobodní hlasovali proti poskytování bytů městské části "uprchlíkům"?

03. 12. 2015

Zastupitel Mojmír Mikuláš se ohlíží za absurdním názrhem ŽnS.
Jeho názor prezentovala následně i Kauza 3.

Proč Svobodní hlasovali proti poskytování bytů městské části "uprchlíkům"?

Od posledního zasedání zastupitelstva uplynulo sice již pár týdnů, ale jedna z dalších nebezpečných iniciativ představitelů politického uskupení Ž(n)S stojí za připomenutí. Na začátku jednání se trochu překvapivě podařilo s pomocí hlasů koaličních Top09 a ČSSD na návrh pana Ruta zařadit na program jednání bod č.48 „Pomoc uprchlíkům městskou částí Praha 3“. Ale v pořádku, o hlavním tématu dnešní doby je dobré mluvit a je prospěšné znát postoje jednotlivých účastníků politické reprezentace na Praze 3.

Téma samotné uvedla zastupitelka Ž(n)S a také členka Strany zelených paní Zachariášová a obsahem jejího návrhu bylo zhruba:
1. Poskytnout ubytovací kapacity v bytech městské části „uprchlíkům“
2. Poskytnout finanční dar „uprchlíkům“, kteří jsou v detenčním zařízení v Bělé pod Bezdězem
3. Vyzvat zastupitelstvo pražského magistrátu, aby přijalo obdobná opatření a závazky

Předmětné body nemohu citovat přesně, jelikož Svobodní byli jediní, kteří listinný podklad návrhu k hlasování od Ž(n)S nedostali. 

Za nejzávažnější z předložených návrhů považuji ten o poskytování bytů městské části ilegálním migrantům. Nejen, že navrhovaný netransparentní postup odporuje pravidlům nakládání s byty městské části a jejich přidělování, ale také by mohl znatelným způsobem ovlivnit bezpečnostní situaci naší městské části. O tom jsem také na zasedání zastupitelstva mluvil v rámci rozpravy k bodu, kde jsem upozornil, že primárním úkolem a povinnosti nás zvolených zastupitelů je chránit zájmy občanů Prahy 3. Pro dokreslení situace mohu ještě uvést, že v současnosti eviduje příslušný Odbor bytů a nebytových prostor Prahy 3 asi 2.800 neuspokojených žádostí o nájem bytu našich občanů, takže nápady Ž(n)S považuji za absurdní i s ohledem na tuto skutečnost.

Zajímavým prvkem návrhu paní Zachariášové bylo i dvakrát opakované doporučení, aby konkrétními kroky pomoci byly pověřeny dvě k tomu příslušné „neziskové“ organizace, konkrétně Centrum pro integraci cizinců a Sdružení pro integraci a migraci. Předmětné organizace totiž čerpaly za uplynulé období z veřejných peněz částky v řádech desítek milionů a to v období, kdy množství migrantů zde bylo spíše v řádu jednotek. Že pro tyto organizace je imigrantská invaze do Evropy také velkým byznysem je zřejmé. A kdo vnímá celorepublikovou (a vlastně celoevropskou) personální propojenost zelených stran a neziskového sektoru, toho apel navrhovatelky nepřekvapí.

A jak tedy dopadlo hlasování? Z mého pohledu dobře, návrhy Ž(n)S přijaty nebyly. A přikládám screenshot hlasování o poskytováíní bytů „uprchlíkům“.
 

Vidíme na něm zelená okénka vyjádřené podpory vstřícným krokům vůči ilegálním imigrantům, dále bílá a žlutá okénka zastupitelů, kteří (alibisticky?) nehlasovali či se hlasování zdrželi. A pak nám tam červeně svítí jména zastupitelů na Praze 3 za Stranu svobodných občanů, kteří zřetelně odmítli jít proti zájmům občanů Prahy 3.