Svobodní jsou proti vzniku nízkoemisních zón v Praze

07. 10. 2014

Člen Svobodných Milan Štefl vysvětluje problematiku nízkoemisních zón a proč bychom si jejich zavedení navzdory napohled líbivým prohlášením o kvalitě ovzduší neměli nechat líbit.

Svobodní Praha 3 sbírají podpisy pod petici proti vzniku těchto zón - například 8.10. nás najdete na Chmelnici a Jarově mezi 16. a 19. hodinou.

Svobodní jsou proti vzniku nízkoemisních zón v Praze

Magistrát hlavního města Prahy deklaroval připravenost zavést od 1. 1. 2016 v části Prahy tzv. Nízkoemisní zónu (NEZ). Dle úředníků magistrátu by se toto opatření mělo týkat oblasti ohraničené zhruba komunikacemi, tvořícími Městský okruh. 

Podívejme se společně na to, co by toto opatření přineslo v reálném životě nám, obyvatelům Prahy.

Legislativa

Vznik Nízkoemisních zón umožnil zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a nařízení vlády č. 56/2013 Sb. Dle těchto předpisů může obec vyhláškou ustanovit NEZ ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení některého z imisních limitů. Obec ve vyhlášce dále stanoví, vozidla jaké emisní kategorie budou do zóny smět vjíždět. Obec může udělovat výjimky. Obec může z platnosti vyhlášky vyjmout osoby s trvalým pobytem na území NEZ.

Kdo bude moci do města

Do NEZ bude smět vozidlo spadající do emisní kategorie 3 a 4 (žlutá a zelená emisní plaketa) a od roku 2018 pouze emisní kategorie 4 (zelená). Jinými slovy, Vy kdo máte vozidlo s naftovým motorem EURO II či horší (většinou vozy vyrobené před rokem 2000) a s benzínovým neplnícím EURO (vyrobeno před 1993), budete mít smůlu. A pozor, další česká specialitka, týká se to i motocyklů!

My ostatní půjdeme do fronty, s čepicí v jedné a s velkým techničákem v druhé ruce, poníženě žádat úředníky, aby nám za lidový poplatek 80 Kč vydali příslušnou emisní plaketu, kterou budeme muset mít vylepenu na každém vozidle.

Ovšem výjimky budou. Kromě vozidel složek Integrovaného záchranného systému, kde se to tak nějak předpokládá, budou mít výjimku všechna vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu, tedy i autobusy MHD, dle mého názoru jeden z největších znečišťovatelů ovzduší v Praze. Podnikatelé pozor! Zákon předpokládá možnost udělit dočasnou nebo trvalou individuální výjimku z důvodu zásadního významu pro podnikání, kde by omezení provozu v nízkoemisní zóně mohlo výrazně ohrozit nebo znemožnit podnikání. Tato možnost však rozhodnutím úředníků v pražské vyhlášce nebude!

Majitelé vozidel na plyn (LPG, CNG), které sice principiálně pevné částice produkovat spalováním plynu nemohou, budou obtěžováni též, neboť legislativa vychází pouze z dělení na vozidla se vznětovými a zážehovými motory.

Čistý vzduch

Magistrát nám tvrdí, že budeme mít čistý vzduch. Opravdu? V Německu, které se v této oblasti považuje za vzor, se neprokázalo, že zavedením NEZ došlo ke snížení znečištění. Emise pevných částic při provozu vozidla totiž nevznikají jen spalováním, ale také mechanickým třením a vířením už existujících pevných částic. Podíl pevných částic vzniklých v motorech silničních vozidel na celkové emisi je maximálně 20%. Zbylých 80% připadá na topení, průmyslovou výrobu, stavební činnost a podobně.

Z čeho rozhodnutí magistrátu vychází? Všimněme si, že nedošlo k žádnému veřejnému projednávání, jedná se tedy o úřednické rozhodnutí od stolu. K celému projektu byla ustanovena pracovní skupina a magistrát nechal vypracovat brněnským (?!) Centrem dopravního výzkumu studii.

Studie např. uvádí, že nízkoemisní zóny zavedla již všechna velká města, ovšem již nezmiňuje ty, která je nezavedla a že jich je většina (Vídeň, Paříž, Curych, Ženeva, Drážďany, Varšava, …). Dále studie počítá s tím, že rezidenti nebudou smět do zóny vjíždět, pokud jejich vozidlo nebude v požadované emisní kategorii. A v neposlední řadě není jasné, zda studie brala v potaz výjimku vozům MHD.

Pokud tedy přezkoumáme závěry studie s ohledem na výše uvedené, snížení emisí vlivem NEZ pro Prahu může být maximálně v řádu jednotek procent, což přiznává i náměstek primátora za TOP09 a propagátor nízkoemisních zón, Jiří Nouza v rozhovoru u Martina Veselovského.

Co s tím

Nevolme stávající garnituru na pražském magistrátu. Navrhovanou vyhlášku lze kdykoli snadno změnit a samozřejmě zpřísnit. Obtěžování občanů nesmyslnými sociálně inženýrskými projekty už bylo dost. Jediné, co to občanům přinese, budou další platby, úředníci budou mít další práci a městská policie si rozšíří své portfolio, za co nás může (a bude!) pokutovat.

A co Vy, občané mimo navrhovanou NEZ? Vás se to netýká? Omyl! U vás budou parkovat ti, kdo nebudou moci vjet do zóny, u vás se zvýší emise a hluk. Vy budete platit svým zdravím a snížením cen nemovitostí.