Svobodní Praha 3 - k jednání Zastupitelstva

16. 11. 2014

Vážení příznivci a voliči Svobodných (nejen v Praze 3), dovolte, abychom Vás poprvé uvítali u sumáře z jednání Zastupitelstva MČ Praha 3. Článek v této rubrice budeme vždy pravidelně zveřejňovat po jednání Zastupitelstva. Budeme Vás seznamovat s našimi názory na aktuální dění na radnici a rovněž Vám zdůvodníme naše hlasování. Zároveň budeme velice potěšeni, když si svoje postřehy nenecháte pro sebe a napíšete je nám. Budeme rádi za každou připomínku, která může naši práci na radnici pro Vás zlepšit.

Svobodní Praha 3 - k jednání Zastupitelstva

Dne 4. listopadu 2014 od 15:00 se ve velké zasedací síni radnice MČ Praha 3 konalo 1. ustavující zasedání Zastupitelstva. Toto zasedání bylo pro nás Svobodné historickým okamžikem, jelikož se ho poprvé účastnili 2 naši zvolení zástupci – Bc. Tomáš Štampach a Ing. Mojmír Mikuláš. Jelikož to tedy byla pro oba premiéra, snažili se Svobodní nejprve sžít s novým prostředím, seznámit s ostatními zastupiteli či naučit se ovládat hlasovací zařízení. Již před schůzí Zastupitelstva byla zveřejněna koaliční dohoda subjektů TOP 09, ODS, ČSSD a VPM-NK o vzájemné spolupráci a tudíž bylo již dopředu zřejmé, jak bude personálně vypadat nová Rada. Svobodní se touto koaliční dohodou ocitli v opozici, ale chceme být opozicí konstruktivní, nikoliv pouze negativistickou.

 

Program:

1. Pravidla pro jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části

Zastupitelé byli seznámeni s pravidly pro jednání ustavujícího zasedání. V rámci pravidel byl navržen pětičlenný výbor návrhový (Svobodní o tuto pozici nestáli vzhledem ke svému prvnímu zasedání a minimálním zkušenostem) či přednesen návrh na složení slibu zastupitele. Svobodní s navrženými pravidly souhlasili a hlasovali pro návrh usnesení.

2. Návrh na volbu předsedy a členů výboru volebního

Předsedou výboru volebního byl navržen pan Kalivoda (ODS), členem výboru volebního pak i zástupce Svobodných pan Štampach. Svobodní hlasovali pro návrh usnesení.

3. Stanovení počtu členů Rady městské části a uvolněných členů

Vznikající koalice navrhla devítičlennou Radu městské části se starostou a pěti zástupci starosty (uvolněné posty). Svobodní s devítičlennou Radou souhlasili, avšak zástupců starosty a tudíž uvolněných členů je o jednoho více než v předchozím období, což z našeho hlediska není nezbytně nutné a tudíž se Svobodní v tomto bodě zdrželi hlasování.

4. Volební řád

Svobodní hlasovali pro návrh předneseného usnesení týkající se volebního řádu.

5. Volba starosty

Samotná volba starosty, jako později i zástupců starosty a dalších členů Rady probíhala tajným hlasováním. Svobodní tak zde nebudou psát, jak konkrétně volili. Rádi bychom však zmínili, že oceňujeme velice vstřícný krok koalice, která se s námi v minulých dnech sešla a představila nám svoji Koaliční smlouvu. Můžeme říci, že i když ne se vším souhlasíme, tak v globálním pohledu je daná smlouva pro Svobodné akceptovatelná. Rozhodně se z našeho pohledu jedná o rozumnější text, než ten, který by zajisté předkládalo uskupení Žižkov (nejen) sobě. Výkupů pozemků v areálu Nákladového nádraží Žižkov za miliardové částky, cyklogenerelu a dalších podobných „lahůdek“ jsme tak naštěstí ušetřeni. Jelikož volba proběhla řádně, Svobodní hlasovali pro návrh usnesení, aby se starostkou stala paní Hujová (TOP 09), která v tajné volbě obdržela 21 hlasů z 35.

6. Volba zástupců starosty

V tajné volbě byli zvoleni pan Materna (TOP 09), slečna Vítkovská a pan Bellu (oba ODS) a paní Ropková a pan Holeček (oba ČSSD). Svobodní opětovně hlasují pro návrh usnesení.

7. Volba dalších členů Rady

Zbylými členy Rady byli zvoleni paní Suková (TOP 09), pan Papež (ODS) a pan Gregor (ČSSD). Svobodní opět hlasují pro návrh usnesení.

8. Pověření členů Zastupitelstva MČ podepisováním doložky

Podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu byli navrženi zástupci starostky. Svobodní hlasují pro návrh usnesení.

9. Zřízení Výborů Zastupitelstva – Výboru finančního a Výboru kontrolního

Koalice navrhuje zřídit výbor finanční v počtu 9 členů a výbor kontrolní v počtu 7 členů. Pan Mikuláš s tímto návrhem souhlasí, pan Štampach je naopak názoru, že všechny vzniklé výbory a komise mají mít devítičlenné obsazení. Předsedou výboru finančního je zvolen právě pan Štampach, členem výboru kontrolního pak pan Mikuláš. Svobodní hlasují vždy pro návrh personálního obsazení výborů dle návrhů jednotlivých subjektů. Jistou zajímavostí je, že členem výboru finančního je zvolen pan Venhoda, předseda místní organizace ANO, na návrh Ž(n)S. Že by revanš za předvolební podporu?

10. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje MČ Prah 3

Bod, který dle Svobodných nepatří na ustavující zasedání Zastupitelstva. Návrh byl uveden tím, že toto bylo opomenuto schválit ještě minulým Zastupitelstvem. Jednalo se o finanční dar ve výši 499.000 Kč SVJ domu čp. 1418, Praha 3, Žižkov (ulice Vinohradská) na celkovou opravu střechy. Minulé Zastupitelstvo však neopomnělo stejnému SVJ schválit bezúročnou půjčku na tentýž účel. Další informace o potřebě daru však Svobodní neměli k dispozici. Z těchto několika důvodů se Svobodní zdrželi hlasování, všichni ostatní zastupitelé hlasovali pro návrh.

11. Dotazy, připomínky, podněty a interpelace

Na konci schůze vystoupila občanka městské části s přáním o lepší informovanost o chystané zástavbě pozemku vedle fotbalového stadionu Viktorie Žižkov. Paní starostka přislíbila k tomuto tématu veřejnou debatu, načež pan Stropnický přednesl návrh usnesení, aby se veřejná debata konala do 60 dnů od konání právě probíhajícího jednání Zastupitelstva. Svobodní, kteří ve svém volebním programu slibovali lepší informovanost občanů, hlasovali pro předložený návrh pana Stropnického.

 

Závěrem musíme konstatovat, že Svobodným se povedl na jejich premiérovém zasedání velký diplomatický úspěch, kdy se podařilo získat podporu pro pana Štampacha v rámci volby předsedy finančního výboru. Svým voličům pak můžeme slíbit, že na příštích schůzích se již budeme aktivněji pouštět do debat v rámci rozprav k jednotlivým bodům programu, tentokráte přeci jenom nebylo moc k čemu se vyjadřovat – koalice byla domluvená již před jednáním Zastupitelstva. A abychom rozebírali jako ostatní kolegové, zda mají být zamknuté či naopak otevřené dámské WC v průběhu jednání Zastupitelstva, to nám přijde značně nedůstojné a zdržující pro návštěvníky schůze z řad občanů.