Svobodní Praha 3 k otázce referenda o Parukářce

19. 07. 2014

Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání dne 17. 6. 2014 schválilo konání místního referenda o budoucím využití lokality Parukářka. Přijaté usnesení č.480/2014  je z pohledu Svobodní Praha 3 nešťastné a pro občany naší městské části značně zavádějící.

Svobodní Praha 3 k otázce referenda o Parukářce

 

Znění první otázky pro místní referendum: „Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby lokalita Parukářka, určená částmi pozemků č. parc. 1780/35, 1780/41, 1780/73, 1780/1, 4211/2, 4223/1, 1780/17, 4202, 4226, 4224/15, 1782/2, 1782/3, 4218, 4224/11, 4219, 4223/11, 4229/7, 4229/8, 4223/22, 4223/25, 4229/1, 4229/2, 4229/9, 4229/10, 4223/21, 1780/31, 4223/2, 1746/1, 1780/32, 4229/11, 4229/12, 4223/24, 4223/26, 4223/27, 4223/28, 4223/29, 4223/30, vše v k. ú. Žižkov, vymezenými v platném územním plánu jako plochy ZP nebo SO3,7, byla využívána pouze jako parky, zahrady, sady, zeleň, pobytové louky, dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, cyklistické stezky, pěší komunikace, drobné vodní plochy, zahradní restaurace, dětské tábory a skautské základny?“ 

I když občané vyjádří v této otázce svůj souhlas, městská část nemá pravomoci zasahovat do územního plánu, jehož pořizovatelem je Hlavní město Praha, tudíž takto položené znění otázky je zbytečné a irelevantní.

Znění druhé otázky: "Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby pozemek parc. č. 1780/28 v k.ú. Žižkov byl využit jako zeleň?" 

Dle výpisu z katastru nemovitostí je vlastníkem daného pozemku společnost WH Estate s.r.o. Jedinou reálnou možností, jak městská část Praha 3 může tento pozemek využít jako zeleň, je odkup výše zmíněného pozemku od soukromého vlastníka. Vyjádřením souhlasu ze strany obyvatel tak budoucí vedení radnice dostane „bianco šek“ na případný odkup pozemku za jakoukoliv částku. Správě by tak otázka v referendu měla znít: „Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 odkoupila pozemek parc. č. 1780/28 v k.ú. Žižkov za maximální výši x mil. Kč a poté ho využívala jako zeleň?“  

Svobodní Praha 3 dále upozorňují na skutečnost, že dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí a dle zákona o místním referendu, je téměř nemožné sloučit volby do zastupitelstva obce a místní referendum do jedné volební místnosti a jedné volební komise. Náklady na pořádání místního referenda tak jistě výrazně překročí částku 200 tis. Kč, na jejíž výši vedení městské části původně celou akci odhadlo.

Vzhledem k výše uvedenému Svobodní Praha 3 s konáním místního referenda nesouhlasí, ačkoliv jim na budoucí podobě Parukářky velmi záleží. Svobodní Praha 3 ctí nedotknutelnost soukromého vlastnictví a zároveň se domnívají, že konání místního referenda je pouhou předvolební agitací některých politických stran v současné vládní koalici, která bude hrazena z kapes všech daňových poplatníků a naruší tak férovou volební kampaň do podzimních komunálních voleb. 


A jak o vyhlášení místního referenda hlasovali jednotliví zastupitelé ?