Svobodní Praha 3 k usnesení Rady MČ P3 z 25.6.2014

01. 07. 2014

  Usnesení Rady MČ P3 č. 524 ze dne 25.6.2014 - "Rada MČ P3 schvaluje poskytnutí odměny ještě po dobu 3 měsíců po skončení funkčního období uvolněnému členu zastupitelstva městské části Ing. Josefu Hellerovi, jehož funkční období skončilo před konáním voleb do zastupitelstva městské části dnem 17. 6. 2014."

Svobodní Praha 3 k usnesení Rady MČ P3 z 25.6.2014


" Pro informaci, pan Heller na funkci radního rezignoval na základě "smazané pokuty" (viz 
http://www.kauza3.cz/kauza-radnice/policie-vysetruje-stornovanou-pokutu-pro-mistostarostu-prahy-3-hellera.html).

Svobodní Praha 3 s tímto rozhodnutím Rady zásadně nesouhlasí a žádají revokaci předmětného usnesení,
finanční prostředky by šlo jistě vynaložit lépe ve prospěch občanů P3, než-li vyplacením odměny za "nic" p. Hellerovi.