Program

SVOBODNÁ PRAHA 3 – čistá, bezpečná a bez dluhů

 

 

1) SVOBODNÁ PRAHA 3 – průhledná a efektivní radnice
 
 • prosadíme vyrovnaný rozpočet a efektivní hospodaření MČ Praha 3
 • zprůhledníme veřejné zakázky - budeme prosazovat vypisování veřejných zakázek prostřednictvím elektronických tržišť a elektronických aukcí, zakázky malého rozsahu se tak zpřístupní širokému okruhu dodavatelů
 • zajistíme lepší funkčnost úřadu ve vztahu k obyvatelům
 • zasadíme se o lepší informovanost občanů o dění v naší městské části

 
2) SVOBODNÁ PRAHA 3 – bezpečná obec

 • zajistíme navýšení počtu strážníku Městské policie v ulicích, naopak snížíme počet administrativních pracovníků Městské policie v kancelářích
 • prosadíme pravidelné hlídky strážníků Městské policie v lokalitách se zvýšeným výskytem heren, zastaváren a bazarů
 • zasadíme se o zlepšení stavu přechodů pro chodce


3) SVOBODNÁ PRAHA 3 – čisté prostředí

 • zajistíme opravu chodníků
 • zasadíme se o navýšení počtu odpadkových košů v ulicích, včetně košů na psí exkrementy
 • prosadíme rozumnou úpravu náměstí Jiřího z Poděbrad, ne megalomanskou revitalizaci
 
 
4) SVOBODNÁ PRAHA 3 – kvalitní doprava bez regulací

 • prosadíme zrušení zbytečných regulací v místech, kde nemají smysl a tím dopravu omezují
 • nebudeme upřednostňovat jeden dopravní prostředek na úkor jiného
 • zasadíme se o efektivní rekonstrukci hlavních komunikačních tahů
 

5) SVOBODNÁ PRAHA 3 – živý veřejný prostor

 • zasadíme se o změnu tržního řádu - zjednodušíme tak pouliční prodej, zřízení zahrádek u restaurací či vyřizování záborů veřejného prostranství
 

6) SVOBODNÁ PRAHA 3 – vzdělaná a kulturní čtvrť

 • zajistíme uvolnění konkurence mezi veřejnými a soukromými mateřskými školami
 • dostaneme školu ze škol - zasadíme se o navázání vztahu a spolupráce mezi základními školami a soukromým sektorem
 • podpoříme tradiční kulturní akce spjaté s naší městskou částí
 

7) SVOBODNÁ PRAHA 3 – obec není podnikatel
 
 • prosadíme dokončení privatizace bytů a změnu konceptu sociálního bydlení
 • zajistíme privatizaci Správy majetkového portfolia Prahy 3 a.s.
 • znovu zvážíme využití území bývalého nákladového nádraží Žižkov, a to s ohledem na rozvoj MČ Praha 3 i návaznost na rozvoj Prahy, včetně otázek bezpečnosti i ekonomiky
 

+  SVOBODNÁ PRAHA 3 bez vlající vlajky EU na budově radnice 

 
 

Svobodní v komunální politice vychází obecně z těchto principů:

 
 • Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí prosazují jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.
 • Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
 • Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.
 • Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.
 • V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.