Ing. Mojmír Mikuláš

Ing. Mojmír Mikuláš

„Cena za apatii vůči politice je to, že vám vládnou zlí lidé“ – Platón

Ing. Mojmír Mikuláš
  • Stavební inženýr
  • Strana svobodných občanů
  • 48 let
mikulas@svobodni.cz


Mojmír Mikuláš je rodilý Žižkovák. Díky této pevné lokální vazbě vnímá všechny krásy a přednosti naší městské části, ale zná i její problémy.

Základní školu absolvoval na Praze 3 v ulici Chelčického, poté vystudoval gymnázium. V roce 1992 úspěšně ukončil studium na ČVUT, Fakultě stavební, kde se věnoval oboru Ekonomika a řízení.
Má rád sport. V žákovském a dorosteneckém věku hrál fotbal za Viktorku Žižkov.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 3 dne 4.11.2014 byl pan Mikuláš zvolen členem Výboru kontrolního, takže plnění usnesení Zastupitelstva městské části a Rady městské části bude mít náš zastupitel pod kontrolou.

Následně byl zvolen do Výboru pro územní rozvoj a je i členem Komise pro tělovýchovu a sport.

Zobrazit další kandidáty